Δημόσια Εκπαίδευση

Δημόσια Πανεπιστήμια

Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Οι τίτλοι που χορηγούν τα δημόσια Πανεπιστήμια και οι Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Eκπαίδευσης της Κύπρου είναι αυτόματα αναγνωρισμένοι και δεν υπόκεινται στις διαδικασίες αναγνώρισης του ΚΥΣΑΤΣ.