Μεταστέγαση Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) ανακοινώνει ότι έχει πρόσφατα μεταστεγαστεί από το κτήριο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε κτήριο επί της Λεωφόρου Στροβόλου αρ. 56 (2ος και 3ος όροφος,2018, Στρόβολος).

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα κοινό παραμένει το ίδιο: 22806357.