Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023 στα Συμβατικά Προγράμματα Σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Φορέα ΔΙΠΑΕ, ημερομηνίας 1 Σεπτεμβρίου 2022, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σύμφωνα με την οποία οι φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν σε συμβατικά προγράμματα σπουδών σε ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά με φυσική παρουσία στις αίθουσες διδασκαλίας το Χειμερινό Εξάμηνο 2022 – 2023, το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. επισημαίνει τα ακόλουθα:

Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. δεν θα αναγνωρίσει τίτλους σπουδών που θα απονεμηθούν από συμβατικά προγράμματα ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, εφόσον διαπιστωθεί ότι η φοίτηση έγινε διαδικτυακά. Η δια ζώσης διδασκαλία και παρακολούθηση των μαθημάτων στα συμβατικά προγράμματα σπουδών είναι υποχρεωτική.

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων.