Ανακοίνωση ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. - Αναγνώριση τίτλων σπουδών πενταετούς διάρκειας Δημόσιων και Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου στην Αρχιτεκτονική

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), κατά την 210η Συνεδρία του (2.12.2021), αποφάσισε ότι οι Ενοποιημένοι Τίτλοι Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (M.Arch.) στην Αρχιτεκτονική, που απονέμονται από τα Δημόσια και τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, ύστερα από σπουδές διάρκειας πέντε ετών αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στον κλάδο/ειδίκευση Αρχιτεκτονικής και ταυτόχρονα και ως Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master. Τονίζεται ότι, η πιο πάνω αναγνώριση αναφέρεται σε προγράμματα που έχουν αξιολογηθεί ως προγράμματα Ανώτερης Εκπαίδευσης Ενιαίων Τίτλων Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ότι, η πιο πάνω αναγνώριση έχει και αναδρομική ισχύ. Συνεπώς, οι τίτλοι σπουδών στην Αρχιτεκτονική που έχουν απονεμηθεί στο παρελθόν ύστερα από σπουδές συνολικής διάρκειας πέντε ετών από τα εν λόγω Πανεπιστήμια, αναγνωρίζονται ως τίτλοι ισότιμοι και αντίστοιχοι προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στον κλάδο/ειδίκευση Αρχιτεκτονικής και ταυτόχρονα και ως Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master.

Τα προγράμματα Ανώτερης Εκπαίδευσης Ενιαίων Τίτλων Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου που αξιολόγησε/πιστοποίησε ο Φορέας, βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/accreditation-el/accredited-programmes-integrated-master-el