Σύσταση Συμβουλίου

Το Συμβούλιο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και απαρτίζεται από επτά μέλη ως ακολούθως:

  • Έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Πρόεδρο.
  • Έναν Ανώτερο Νομικό από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
  • Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
  • Τέσσερις καθηγητές πανεπιστημίου, από τους οποίους ένας είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και οι άλλοι τρεις είναι καθηγητές πανεπιστημίων τριών άλλων χωρών, ο καθένας από τους οποίους σε πανεπιστήμιο διαφορετικής χώρας.

Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.