Χρήσιμες Συνδέσεις

Enic Naric
Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης
Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)
Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Δια Βίου Μάθησης
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Ρυθμιζόμενα επαγγέλματα
Bologna Process
Erasmus+
Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems
HEGESCO – Higher Education as a Generator of Strategic Competences – The Project
UNESCO Portal to Recognized Higher Education Institutions